Svein Erik Folland er autorisert regnskapsfører med mer enn 14 års
erfaring fra regnskapsføring for mange ulike bransjer. Vi ønsker å være en samarbeidspartner
innen økonomi og administrasjon for små og mellomstore bedrifter.
Vi tilbyr høy kvalitet og personlig service innenfor våre områder.
   
 Vi er medlem i NARF, som er en bransjeorganisasjon for autoriserte
regnskapsførere. De foretar jevnlig kontroll av sine medlemmer for
å påse at disse har tilfredsstillende  kvalitet, kompetanse, rutiner
og oppfølgingssystem.