Svein Erik Folland er autorisert regnskapsfører med 25 års
erfaring fra regnskapsføring for mange ulike bransjer. Vi ønsker å være en samarbeidspartner
innen økonomi og administrasjon for små og mellomstore bedrifter.
Vi tilbyr høy kvalitet og personlig service innenfor våre områder.
   
RegnskapNorge Vi er medlem i Regnskap Norge, som er en bransjeorganisasjon for autoriserte regnskapsførere.
De foretar jevnlig kontroll av sine medlemmer for
å påse at disse har tilfredsstillende  kvalitet, kompetanse, rutiner
og oppfølgingssystem.

Forretningsførsel

Folland Regnskap har spesialisert seg på forretningsførsel for små og mellomstore bedrifter.
Vi utfører alle typer kontorfunksjoner slik at vi frigjør tid for deg så du kan konsentrere deg
om å gjøre det du kan best !
Dvs: Regnskap, lønn, årsoppgjør, fakturering, betalingstjenester, administrasjon, forsikringer,
kontakt med banker og offentlige myndigheter etc.

Regnskap
• Føring av regnskap
• Årsoppgjør /selvangivelse / ligningspapirer
• Kontakt med myndigheter og revisor
• Betalingstjenester

Lønn
• Lønnskjøring for alle typer bedrifter
• Månedlig Innberetning av A melding
• Lønns- og trekkoppgaver

Fakturering
• Fakturering og utsendelse
• Oppfølging av innbetalinger / purringer
• Kontakt med inkassobyrå

Kontortjenester
• Kontorarbeider i henhold til kundens behov

Bedriftsetablering
Hjelp til firmaetablering med utarbeidelse av:
• Stiftelsespapirer
• Vedtekter
• Registreringsmelding til Altinn
• Råd og veiledning om etablering av rutiner for å oppfylle lover og forskrifter.